Stichting Suvadra voor hulp aan elk kind

Donatie Fiscus

Donatie en Fiscus

Dankzij uw donaties kan de stichting Suvadra zich inzetten voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Nepal. Onlangs is de stichting aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (Anbi).Hierdoor is voor donateurs de mogelijkheid ontstaan tot 52% van het gedoneerde bedrag terug te krijgen van de fiscus. De fiscus stelt wel de eis dat die gift voor tenminste 5 jaar moet gelden en dat de toegezegde gift in een notariële akte (lijfrenteschenking) is vastgelegd.

Voor uw gift aan de stichting Suvadra is een akte echter niet noodzakelijk, want het totaal van uw giften aan Anbi's is aftrekbaar als het totale bedrag hoger is dan 1% van het drempelinkomen (met een minimum van € 60,- tot 10% van het drempelinkomen). Het verschil is dat bij een notariële akte uw volledige donatie aan de stichting Suvadra aftrekbaar is; de 1% drempel vervalt dan.

Aftrekbaarheid en inkomen

De volledige aftrekbaarheid geldt voor Box 1: Inkomen uit werk, winst uit onderneming en inkomen uit eigen woning. Hoeveel u van uw gift terugkrijgt hangt af van uw inkomen en leeftijd.

Personen jonger dan 65 jaar

Inkomen meer dan Maar niet meer dan Tarief
€ 0.00 € 17.878,- 33,50%
€ 17.879,- € 32.127,- 42%
€ 32.128,- € 54.778,- 42%
€ 54.779,- meerdere 52%
Personen 65 jaar of ouder
Inkomen meer dan Maar niet meer dan Tarief
€ 0.00 € 17.878,- 15,60%
€ 17.879,- € 32.127,- 24,1%
€ 32.128,- € 54.778,- 42%
€ 54.779,- meerdere 52%

Als u jonger bent dan 65 jaar en uw jaarinkomen tussen € 17.878 en € 54.778 ligt (cijfers voor 2009), dan krijgt u dus 42% van uw gift aan Suvadra terug van de fiscus

Notariële akte

De fiscus stelt wel als voorwaarde dat de toezegging van de schenking in een notariële akte (lijfrenteschenking) vastligt. Wanneer u voor tenminste 5 jaar vanaf € 180,- jaarlijks (of elke maand € 15,-) aan de stichting Suvadra schenkt, dan betaalt de stichting de kosten van de notaris voor het opmaken van de akte.

Om een notariële akte te kunnen opstellen kunt u de toegevoegde VOLMACHT printen, invullen en ondertekenen, en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) opsturen naar: Van Dorresteijn Netwerk Notarissen, Postbus 72, 4730 AB Oudenbosch. De notaris maakt de akte op en stuurt die vervolgens naar u toe.

Van belang is wel om de akte vóór het einde van het jaar te hebben opgesteld, zodat u de giften aan Suvadra bij uw belastingaangifte over 2009 al aftrekbaar zijn.

klik hier voor Volmacht in pdf